วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินและเงื่อนไขการเข้าพักวายเอชเอเทเวศร์

  • หากท่านต้องการสำรองห้องพัก กรุณาโทรตรวจสอบห้องว่างและเงื่อนไขการจองก่อนทำการโอนเงินทุกครั้งที่ 02-281-0361
  • โอนเงินค่าที่พักผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ เลขที่บัญชี  020 – 2 -46581 – 0 ชื่อบัญชี  สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย 
  • โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนการโอน รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามธนาคาร/ต่างจังหวัดเพื่อป้องกันความผิดพลาด และในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินเกิน โดยมิได้เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ ที่พักสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าว (เช่น โอนเงินผ่านตู้ฝากเงินสดด้วยธนบัตรใบใหญ่เกินจำนวนค่าที่พัก ทั้งที่สามารถโอนได้พอดีจำนวนที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)
  • หลังจากทำการโอนเงินแล้ว แนบหลักฐานการโอนเงินส่งทางอีเมล์ baanthewet@tyha.org หรือโทรสาร 02-628-7416 เท่านั้น พร้อมระบุชื่อผู้จอง เบอร์ติดต่อและช่วงเวลาการจอง
  • เมื่อลูกค้าเข้าพักจะมีการเก็บเงินมัดจำค่ากุญแจ ห้องละ 500 บาท และจะคืนเงินดังกล่าวเมื่อท่าน check-out
  • ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่พักและห้องพักโดยเด็ดขาด
  • เวลา Check-in 14.00น. และ check-out 12.00 น. ในกรณีที่ต้องการเข้าก่อน/อยู่เลยเวลา คิดค่าบริการชั่วโมงละ 70 บาท
  • หากจำนวนคนเข้าพักเกินกว่าที่ระบุ จะมีค่าบริการ 350 บาทต่อท่าน ต่อคืน ทั้งนี้ไม่สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ (ปรกติห้อง Double รองรับได้ 2 ท่าน ห้อง Tripple รองรับได้ 3 ท่าน)

** ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวัน หรือยกเลิกการเข้าพัก หลังทำการจองวันเข้าพักและโอนเงินค่าที่พักมาแล้วนั้น  ไม่สามารถทำได้และที่พักไม่มีนโยบายการคืนเงินในทุกกรณี  ไม่เว้นแม้แต่กรณีการเปลี่ยนแปลงกำหนดของทางราชการ เช่น การเลื่อนกำหนดการสอบ หรือวันรับปริญญา ฯลฯ จึงขอให้ผู้เข้าพักรับทราบข้อกำหนดนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบวันเวลาที่ต้องการเข้าพักให้แน่นอนก่อนดำเนินการจองและโอนเงิน